БАДЧАА

Эрээ цээргүй чалчаа яриатай, харааж зүхэмтгий: бадчаа авгай (яриа авгай), бадчаа дэлгэрэнгүй... (харааж зүхэмтгий чавганц).

бадчаа авгай

яриа авгай

бадчаа чавганц

харааж зүхэмтгий чавганц