БАЖГАДАХ

Сандрах, тэвдэх, бачимдах - Нөхөр маань миний баахан бажгадаж явааг мэдсэн бололтой. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., бажгадан сандрах (бачимдан тэвдэх, барьц алдан учраа олохгүй байх), бажгадан уурлах (бачимдан уурлах), бажгадан тэвдэх (сандран тэвдэх, мэгдэх).

бажгадан сандрах бачимдан тэвдэх, барьц алдан учраа олохгүй байх
бажгадан уурлах бачимдан уурлах
бажгадан тэвдэх сандран тэвдэх, мэгдэх