БАЖИЙ
/ тоглоом /

Тусгай хөлөг дээр явуу орхин наадах тоглоом: бажий наадах (бажий тоглох), бажий хаях дэлгэрэнгүй...

бажий наадах бажий тоглох
бажий хаях явуу орхин наадах