БАЗ

Төрсөн эгч дүүсийн нөхрүүд: гуя баз (а. Нэг эхнэрийн хоёр нөхөр; б. [шилжсэн] Нэг эмэгтэйтэй нууцаар дэлгэрэнгүй...

гуя баз а. Нэг эхнэрийн хоёр нөхөр; б. [шилжсэн] Нэг эмэгтэйтэй нууцаар нөхөцсөн эрэгтэй хүмүүс
баз хоёрын байр нэг, балт сүхний дууриан нэг

ханилж нэг гэр бүл болсон хүмүүс, санаа нэгтэй болдог гэсэн санаа