БАЗААЛТАЙ

1. Бэлтгэлтэй;


2. Олигтой: базаалтай юм биш (олигтой юм биш).