БАЗЛАХ

1. Байн байн базах - Зай зав гарвал Амарыг Намжил барьж авч базлах гэж зовоодог. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа;


2. Гэдэс дотор үе үе өвдөх: гэдэс базлах (гэдэс мушгиж өвдөх), дотор базлах (дотор аягүй болох);
3. Хүүхэд төрөхийн өмнө умай үе үе агшиж өвдөх.

гэдэс базлах

гэдэс мушгиж өвдөх

дотор базлах дотор аягүй болох