БАЗЛУУЛАХ

Байн байн базуулах, нухлуулах: хөлөө базлуулах (хөлөө бариулах), хуянгаа базлуулах дэлгэрэнгүй...хуянгаа нухлуулан тараалгах).

хөлөө базлуулах хөлөө бариулах
хуянгаа базлуулах

хуянгаа нухлуулан тараалгах