БАЗМАГ I

1. Базаж хийсэн ааруул;


2. Архи нэрээд үлдсэн цагаа.

Ижил үг:

БАЗМАГ II