БАЗААХ

Юманд явахын өмнө болон бусад ажил үйлд бэлтгэх, шаардагдах зүйлийг урьдаас зэхэх - Сайн базаалгүй горьгүй. дэлгэрэнгүй...

ажлаа базаах ажлаа эмхлэх
саваа базаах

саваа урьдаар бэлдэх

цай идээ базаах цай идээ зэхэх
саалиа базаахаар саваа базаа, эрдэнэ базаахаар эвээ базаа аливаа юмыг хийхээс өмнө холбогдох зүйлээ урьдаас сайн бэлд гэсэн санаа