БАЗАГ
/ хуучирсан /

Эрэлхэг, баатарлаг - Базаг гурван мянган баатрын дотроос Баатар Улаанхонгор хэлэн суув. дэлгэрэнгүй...