БАЖГАР I

1. Аржгар, гадаргуу нь өөтэй ширүүн: бажгар дурдан (нэгэн зүйл торго) - Бажгар дурдан бүс бүсэлж, дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.

Ижил үг:

БАЖГАР II: