БАЖГА

Сандрал, бачимдал: бажга алдах (сандарч тэвдэх), бажга алдуулах (сандраах, дэлгэрэнгүй...

бажга алдах сандарч тэвдэх
бажга алдуулах сандраах, тэвдүүлэх
бажга тавих ихэд сандарч тэвдэх