ХАЗААРЛАХ

1. Морины толгойд хазаар зүүх, углах: морь хазаарлах (морь хазаартай болгох) - Ээжээ би морьдоо дэлгэрэнгүй... Ж.Лодой. Бүрхэг шөнө;


2. [шилжсэн] Хүний үйл хөдлөл, үг яриаг хорих, хориглох, боломжгүй болгох - Мань хүн онгирчхож, эгч нь наадхыг чинь хазаарлаад өгнө өө гэв. дэлгэрэнгүй...
морь хазаарлах морь хазаартай болгох
амаа хазаарлах хэлэх ярихаа цэгнэх, болох болохгүй юм ярихгүй байх
амыг нь хазаарлах хэл яриаг нь хязгаарлах