ХАЗАВ :

хазав хазав хийх (а. Шүд амаараа хазах байдал гаргах; б. Хазганах), хазав язав хийх дэлгэрэнгүй...