ХАЗАЙЛГАХ

1. Хазгай болгох, юмыг нэг тийш хэлтийлгэх, хэлбийлгэх: тогоо хазайлгах (тогоо хазгай болгох) - дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үгийн утга учрыг гажуудуулах: утга хазайлгах (үгийн утга учрыг гажуудуулах) - Утга учрыг хазайлгах нь сонины уг дэлгэрэнгүй... “Зууны мэдээ” сонин.

тогоо хазайлгах тогоо хазгай болгох
утга хазайлгах үгийн утга учрыг гажуудуулах