ХАЗААРЛУУЛАХ

1. Хазаар зүүлгэх, углуулах: морь хазаарлуулах (морины толгойд хазаар углуулах) - Хүүхдээр морь дэлгэрэнгүй... Ж.Лодой. Бүрхэг шөнө;


2. Хазаарлагдах;
3. [шилжсэн] Хүний үйл хөдлөл, үг яриаг хориулах, хориглуулах.