ХАЗААР II:
/ ургамал /

хазаар өвс (иш нь боловсрохдоо цагариглан, үндэснээсээ ангижирч салхинд хийсдэг өвсөрхөг ургамал, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЗААР I