ХАЗААРГАНА
/ ургамал /

Хазаар өвс - Намрын салхинд хазааргана өвс хийснэ. Л.Дашням. Нялх дэлгэрэнгүй...