ХАЗААРГҮЙ

1. Хазаар байхгүй - Хазааргүй морь унаж явав. Н.Банзрагч. Зам;


2. [шилжсэн] Хорио цээргүй, дур зоргоороо: *хазааргүй морь шиг (дур зоргоороо гэсэн санаа).

хазааргүй морь шиг дур зоргоороо гэсэн санаа