ХАЖ II

Хадуурыг хавх адил тавьж, уяагаар бэхлэн газар булж, ан агнах нэгэн зүйл зэвсэг (ангийн булчин шөрмөсийг хэрчиж, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЖ I

ХАЖ III

ХАЖ IV

ХАЖ V

ХАЖ VI