ХАЖ III

Арьс, үс хусах хутга.

Ижил үг:

ХАЖ I

ХАЖ II

ХАЖ IV

ХАЖ V

ХАЖ VI