ХАЖ I

1. Төмөрлөгөөр хийсэн эдлэлийн ирмэг захыг чимэглэсэн хээ, угалз: хаж хийх (төмөрлөгт хээ угалз дэлгэрэнгүй...


2. Чимэглэлийн зүйлд шигтгээ суулгах тав, суурийн хүрээ - Тохой минжин малгай толгой дээрээ асааж, одтой торгон хормойгоо хажтай гутлаар өшигчсөн дэлгэрэнгүй... Б.Лхагвасүрэн. Гашуун өвс., хаж тавих (чимэглэлийн зүйлд суурь тавих);

3. Дархны үйлд хэрэглэх, нэг талыг нь ирлэсэн жижиг сүх;
4. Мөнгөнд хаж гаргадаг ирэндээ гурвитай багаж: задгай хаж (хэд хэдэн зураасан хээтэй тахир бариултай багаж), салаа дэлгэрэнгүй... (хоёр салаа иртэй бариултай хаж), тэргэн хаж (тусгай бариулаас барьж өнхрүүлэн хэрэглэдэг хаж).

хаж хийх төмөрлөгт хээ угалз хийх
хаж цохих төмөрлөгт хээ угалз гаргах
хаж тавих чимэглэлийн зүйлд суурь тавих
задгай хаж хэд хэдэн зураасан хээтэй тахир бариултай багаж
салаа хаж хоёр салаа иртэй бариултай хаж
тэргэн хаж тусгай бариулаас барьж өнхрүүлэн хэрэглэдэг хаж
Ижил үг:

ХАЖ II

ХАЖ III

ХАЖ IV

ХАЖ V

ХАЖ VI