ХАЖ VI
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Ядар дорой хонь, ямааны гэдэсний хананд нялцгай эдээр бүрхэгдэн тогтсон хаг - Хажтай гэдсийг дэлгэрэнгүй...Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

ХАЖ I

ХАЖ II

ХАЖ III

ХАЖ IV

ХАЖ V