ХӨЛДҮҮР IV
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үнсний гаргуул, үнсний утгуур: хөлдүүрээр утгах (гаргуулаар утгах) - Нохой цохих дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХӨЛДҮҮР I

ХӨЛДҮҮР II:

ХӨЛДҮҮР III