ХАЖИГ

Хүн, амьтны бусадтай нийлэмж найргүй, гаж буруу, этгээд зожиг: хажиг амьтан (хажуу хавиргандаа дэлгэрэнгүй...

хажиг амьтан хажуу хавиргандаа байгаадаа дургүй зожиг хүн, амьтан
хажиг бурхи бусад нь ойртуулдаггүй тул ганцаараа байдаг эр тарвага
хажиг зан бусдыг тээршээх зан
хажиг хүн юмыг тээршээх зантай хүн
хажиг зожиг бусадтайгаа нийцгүй, ганцаараа байдаг