ХАВЧААР

1. Юмыг бөхлөн хавчих хэрэгсэл, хавчуур: салны хавчаар (сал хавчин торгох хэрэгсэл);


2. Эхнэр хүний үсийг хавчих хэрэгсэл: мөнгөн хавчаар (үс хавчин тогтоох мөнгөн хэрэгсэл), үсний хавчаар (ихэвчлэн дэлгэрэнгүй...
3. Эдлэл дээл хувцасны оёдлын хооронд хавчин барьж оёх зүйл: гутлын хавчаар (гутлын оёдлын хооронд барьж оёсон сарьс), дэлгэрэнгүй...
4. [хуучирсан] Хэв, дөнгө: модон хавчаар (ялтны хөлд зүүх модон дөнгө).

салны хавчаар сал хавчин торгох хэрэгсэл
мөнгөн хавчаар үс хавчин тогтоох мөнгөн хэрэгсэл
үсний хавчаар ихэвчлэн хулс, гууль, төмрөөр хийж цагаан мөнгөөр хөөж, хаж гарган цуваа эвэр угалзан хээгээр хүрээлэн дунд нь оюу, шүрэн шилтгээ суулгаж өгсөн монгол эхнэр хүний үс хавчих хийгээд гоёл чимэглэлийн зүйл
гутлын хавчаар гутлын оёдлын хооронд барьж оёсон сарьс
дээлийн хавчаар дээлийн хажлага