гутлын хавчаар
гутлын оёдлын хооронд барьж оёсон сарьс