үсний хавчаар
ихэвчлэн хулс, гууль, төмрөөр хийж цагаан мөнгөөр хөөж, хаж гарган цуваа эвэр угалзан хээгээр хүрээлэн дунд нь оюу, шүрэн шилтгээ суулгаж өгсөн монгол дэлгэрэнгүй...