ХАВЦАЛ

1. Гүн нь ихэвчлэн өргөнөөсөө их уулын эгц хажуутай нарийн хөндий - Дандаа уул хад, хавцал жалга өөд уруу дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн цэцэг., хавцлын ам (уулын явцуу гүн завсрын эх); гүн хавцал (уулын ихэд гүн эгц хажуу бүхий нарийн, давчуу хөндий), хадан хавцал (хоёр талаараа эгц хад бүхий хавцал) - Энэ гол өндөр сүрлэг уулсыг хага ярах адил хадан хавцал дундуур цагаан боргио хаялан шуугин урсах нь сонин. Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг;


2. Хоёр далай болон тэнгисийн дундах эх газрыг холбосон зурвас хуурай газар.

гүн хавцал уулын ихэд гүн эгц хажуу бүхий нарийн, давчуу хөндий
хадан хавцал хоёр талаараа эгц хад бүхий хавцал

төгсгөл

замын хавцал

Зочин 2020-03-11 18:24:21