ХАВТАГА I

1. Монголчуудын биедээ авч явдаг аяга, хөөрөг зэрэг зүйлийг хийдэг голдуу хуниас бүхий амтай, бүсэндээ зүүх хийц дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Хулс, банз зэргээр хийсэн хүнийг жанчих, эрүүдэх хэрэгсэл.

аяганы хавтага аяганы уут
тамхины хавтага тамхины уут
ширэн хавтага ширээр хийсэн уут
Ижил үг:

ХАВТАГА II: