ХААЛТГҮЙ

1. Хаалт байхгүй, хориггүй - Зандан модны үнэр нь завсар бусдаас хаалтгүй, Жанжаа гэгээний эрдмийг зааж хүн дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл;


2. Барих, тогтоох аргагүй: нулимсаа хаалтгүй асгаруулах (нулимсаа барьж чадахгүй зөнгөөр нь асгаруулах) - Бүлээн нулимсаа ямар ч дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.