ХААЛГАЧ

1. Хаалга үүдийг сахин харгалзах хүн - Хаалгачинд эрдэнэ, эд таваар өгч оров. дэлгэрэнгүй... зочид буудлын хаалгач (зочид буудлын үүдийг харгалзан орж, гарах хүнд үйлчлэх үүрэгтэй хүн), хаанаасаа хаалгач нь ~ хааныг аргадахаар хаалгачийг аргад [зүйр цэцэн үг] (а. Хааны нэрийг барьсан хаалгачийг аргалж орох хэцүү; б. Их хүмүүсээс илүү бага хүмүүс хүнд сурталтай гэсэн санаа);


2. Хөл бөмбөг, хоккейн спортод бөмбөгийг оруулах дээгүүрээ хөндөлтэй тор бүхий хоёр шонгоос бүтэх хаалганд, эсрэг багийн тоглогчийн бөмбөгийг дэлгэрэнгүй...
зочид буудлын хаалгач зочид буудлын үүдийг харгалзан орж, гарах хүнд үйлчлэх үүрэгтэй хүн
хаанаасаа хаалгач нь хааныг аргадахаар хаалгачийг аргад а. Хааны нэрийг барьсан хаалгачийг аргалж орох хэцүү; б. Их хүмүүсээс илүү бага хүмүүс хүнд сурталтай гэсэн санаа