зочид буудлын хаалгач
зочид буудлын үүдийг харгалзан орж, гарах хүнд үйлчлэх үүрэгтэй хүн