хаанаасаа хаалгач нь хааныг аргадахаар хаалгачийг аргад
/ зүйр цэцэн үг /
а. Хааны нэрийг барьсан хаалгачийг аргалж орох хэцүү; б. Их хүмүүсээс илүү бага хүмүүс хүнд сурталтай гэсэн санаа