ХААДАЙ

1. Сая төллөсөн эх малын бөгсийг салхи жавраас хамгаалах нэг зүйл нэмнээ: ингэний хаадай (сая дэлгэрэнгүй...


2. Хааж, далдлах хэрэгсэл.

ингэний хаадай сая ботголсон ингэний бөгсийг салхи жавраас хамгаалах нэмнээ
эсгий хаадай эсгийгээр хийсэн хаадай