ХААГЧ I

Хаадаг юм, боогч; цорго хаагч (цорго хаадаг юм).

Ижил үг:

ХААГЧ II