ҮЛГЭРЧ

Үлгэр хэлдэг хүн - Бас үлгэрч, ерөөлч өвгөдийн үлгэр туульс сонсох дуртай. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.