ҮЙЛЧЛЭГЧ

Үйлчилгээний ажил эрхэлдэг хүн: галт тэрэгний үйлчлэгч (галт тэрэгний зорчигчдод үйлчлэх хүн), дэлгэрэнгүй...


2. Цэвэрлэгээний ажил хийдэг хүн - Нэг үгээр хэлэхэд нэгдлийн галч, цэвэрлэгч, үйлчлэгч, зарлагыг цөмийг хавсран хийдэг ажээ. дэлгэрэнгүй...
3. Бараа бологч, туслагч.

галт тэрэгний үйлчлэгч галт тэрэгний зорчигчдод үйлчлэх хүн
онгоцны үйлчлэгч нисэх онгоцонд зорчигчдод үйлчилгээ хийх хүн