галт тэрэгний үйлчлэгч
галт тэрэгний зорчигчдод үйлчлэх хүн