юм үзэж нүд тайлах
олон газраар явах хол ойр явж туршлага суух