үхэхээс бусдыг үзэх
а. Их юм үзэж нүд тайлах; б. Хашир болох