нэгийгээ үзэж нэхий дээлээ тайлах
хэрэг явдлын эцсийг үзэх