нэгийгээ үзэж нэхий дээлээ уралцах
хамаг хүчээ гарган тэмцэх