ном үзэх
а. Ном унших; б. Бичиг эрдэмд суралцах - Гэртээ ном бичиг үзэж байгаад эрдэм сурч болох юм. Ц.Дамдинсүрэн. Багш шавь хоёр., хэл үзэх гадаад хэл сурах