ҮЗЛЭГ

1. Биеийн эрүүл мэндийг шинжлэх нь: урьдчилан сэргийлэх үзлэг (урьдчилан сэргийлж үзэх нь), дэлгэрэнгүй...


2. Үзэж шалгах нь: гаалийн үзлэг (хилээр нэвтрэх үед эд зүйлсэд хийх шалгалт), үзлэг шалгалт [хоршоо] (байгууллага, дэлгэрэнгүй...
3. [хуучирсан] Далд юмыг бэлгэдэх бэлгэдэл, мэргэ төлгө.

урьдчилан сэргийлэх үзлэг урьдчилан сэргийлж үзэх нь
эмчийн үзлэг эмч эрүүл мэндийг нь үзэх нь
эрүүл мэндийн үзлэг биеийн эрүүл мэндийг үзэх нь
гаалийн үзлэг хилээр нэвтрэх үед эд зүйлсэд хийх шалгалт
үзлэг шалгалт байгууллага, хувь хүмүүсийн ажил байдлыг шалгах нь