шар усны үер
хавар цас мөс, мөсөн гол, уул нурууны цас хайлснаас үүсэх их хэмжээний ус