үдшийн амрыг өглөөдөө өтлөхийн амрыг залуудаа
/ зүйр цэцэн үг /
бага залуудаа их ажиллавал хөгширсөн хойно жаргах гэсэн санаа