өглөө үдэш
үүр цайж нар мандах болон нар шингэж харанхуй болох үе