үдшийн гэгээ
үдэш болж харанхуй болохын өмнөх гэгээ