ҮГЭЭГҮЙ

Хоосон, ядуу: үгээгүй болох (ядуу хоосон болох, ядуу хүний тоонд орох), үгээгүй дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (ядуу буурай), үгээгүй доромж [хоршоо] (туйлын ядуу дорд), үгээгүй хоосон [хоршоо] (туйлын ядуу), үгээгүй ядуу [хоршоо] (юу ч үгүй хоосон, нэн ядуу) - Үгээгүй ядууд боогдож, зуд турханд гачигдан, ийнхүү суугаа энэхүү зовлонт байдал юунаас болсныг үл мэднэ. Д.Нацагдорж. Үүрийн жавар уурын чимээ., үгээгүй хүний нохой баяныг үзэвч эзнээ үл хаях, харц хүний хүү хааныг үзэвч гэрээ үл хаях [зүйр цэцэн үг] (ямар ч үед зангаа үл хувиргах, үнэнч байх гэсэн санаа).

үгээгүй болох ядуу хоосон болох, ядуу хүний тоонд орох
үгээгүй дорой ядуу буурай
үгээгүй доромж туйлын ядуу дорд
үгээгүй хоосон туйлын ядуу
үгээгүй ядуу юу ч үгүй хоосон, нэн ядуу
үгээгүй хүний нохой баяныг үзэвч эзнээ үл хаях харц хүний хүү хааныг үзэвч гэрээ үл хаях ямар ч үед зангаа үл хувиргах, үнэнч байх гэсэн санаа